Hulpverleners


Een aantal leden van onze vereniging zijn beschikbaar voor EHBO-hulpverlening tijdens evenementen.


De inzet geschiedt altijd minimaal door twee gediplomeerde EHBO-ers.

Zij hebben alle benodigde verband- en hulpmiddelen bij zich.


Voor de inzet van een EHBO ploeg vragen wij een vast bedrag per dagdeel (4-uren) als vergoeding voor onze onkosten.


Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator hulpverlening, Dhr. Henk Willemsen,

- per e-mail hulpverlening@ehbo-westervoort.nl

 

Ook voor 2018/2019 willen wij uw evenement graag weer van deskundige Eerste Hulp Verleners voorzien.
In de agenda van 2020 

staan reeds de volgende evenementen:

                        Door de Corona (COVID-19) pandemie zijn alle

                                         evenementen tot 19 Jan 2021 afgelast.***